Tytuł artykułu: Wpływ warunków pogodowych na wybrane cechy botaniczno-rolnicze rzepaku ozimego

Autorzy: BARTOSZEK, K.

Słowa kluczowe: rzepak ozimy, warunki pogodowe, pomiary biometryczne, wysokość roślin

Streszczenie: W pracy wykorzystano dane dotyczące wysokości roślin rzepaku ozimego w okresie jesiennego zahamowania wegetacji oraz wiosną (po kwitnieniu), a także oceny wyrzędowania w fazie pełni wschodów. Wartości odnosiły się do wyników pomiarów oraz obserwacji wykonanych w ZDOO Bezek koło Chełma w okresie 1974/75– –2008/09. Nierównomierne wschody rzepaku ozimego notowano w latach, gdy od lipca do września występowały większe niż przeciętnie wartości temperatury powietrza i gleby oraz znaczna liczba dni upalnych w lipcu i sierpniu. Z kolei większe od normy sumy opadów i niższa temperatura gleby w sierpniu, a ponadto ciepła i względnie sucha jesień sprzyjały występowaniu w Bezku znacznej wysokości łanu rzepaku przed zimą. Natomiast na wysokość roślin rzepaku wiosną ujemny wpływ miało występowanie niskiej temperatury powietrza i gleby pod koniec zimy oraz długo zalegająca pokrywa śnieżna w marcu.

Cytowanie w stylu APA: Bartoszek, K. (2014). Wpływ warunków pogodowych na wybrane cechy botaniczno-rolnicze rzepaku ozimego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (1), 43-53.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bartoszek, 2014), następne powołania: (Bartoszek, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Bartoszek, Krzysztof. "Wpływ warunków pogodowych na wybrane cechy botaniczno-rolnicze rzepaku ozimego." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 63 ser., vol. 23, nr 1, (2014): 43-53.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bartoszek 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bartoszek_2014_PNIKS, author={Bartoszek, Krzysztof}, title={Wpływ warunków pogodowych na wybrane cechy botaniczno-rolnicze rzepaku ozimego.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN63/A4/art4.pdf}, year={2014}, volume={23 (1)}, number={63}, pages={43-53}}

Pełny tekst PDF


Go Back